Odpuštění jiným lidem

Na této stránce jsou popsány postupy odpuštění jiným lidem v typických situacích od jednoduchých až po ty závažnější. Společným jmenovatelem je skutečnost, že vás jiný člověk nějakým způsobem emocionálně zranil – například urazil, ukřivdil, zradil, opustil, pomluvil, nespravedlivě nařknul atd. – a vy jste se rozhodli mu to odpustit. Výraz „jiný člověk“ resp. „jiní lidé“ chápejme v širším smyslu slova jako někoho nebo něco mimo nás – může to být člověk, zvíře, situace apod.

Nástroje

Pro odpuštění jiným lidem máme k dispozici následující Tippingovy nástroje. Všechny si můžete stáhnout ze stránek Tvorim-Svuj-Zivot.cz, kde najdete také instrukce ke jejich správnému použití. Zde jsou nástroje seřazeny v pořadí účinnosti:

 • 4 kroky k rovnováze (nazpaměť)
 • Pracovní list pro transformaci energie (formulář)
 • 13 kroků k odpuštění jiným lidem (audio nahrávka)
 • Pracovní list pro odpuštění jiným lidem (formulář)
 • Tři dopisy (jinému člověku)
 • Kombinovaný postup

Nad jejich rámec je k dispozici ještě Pracovní list pro přijetí jiného člověka, o kterém pojednáme dále.

Jaký nástroj kdy použít

Následující příklady reprezentují modelové situace a doporučují nástroje, které jsou v daném případě vhodné. Tento popis prosím neberte jako dogma, ale jako výchozí doporučení, které nevylučuje, že si postupem času vytvoříte vlastní preference. Nejednou se stává, že daný nástroj je třeba použít opakovaně, nebo je třeba použít účinnější nástroj.

1. Běžné každodenní situace, které vás dohřejí, a vy se potřebujete rychle uklidnit

 • Použijte 4 kroky k rovnováze – během několika vteřin si je přeříkejte a prociťte – zklidníte tím své emoce a vrátíte se nohama na pevnou zem.
 • Pokud cítíte, že „to“ ve vás zůstalo, použijte cestou z práce 13 kroků k odpuštění jiným lidem (do sluchátek z telefonu apod.), nebo si večer udělejte Pracovní list pro odpuštění jiným lidem.

2. Katastrofické a jim podobné zprávy v tele vizi a na Internetu, hlad v Africe, teroristické útoky, neutěšené poměry v zaměstnání, plané politické debaty, bezdomovci na ulicích atd.

 • Pro tyto případy je ideální Pracovní list pro transformaci energie. Je až neuvěřitelně účinný na to, jak je krátký.

3. Někdo se do vás „navezl“ nebo se zachoval tak, že vás to emocionálně zranilo (partner, kolega, šéf, vaše dítě, domácí kočka, …)

 • Můžete začít s 13 kroky k odpuštění jiným lidem.
 • Pokud nepomohou – tj. dané téma ve vás i nadále „sedí“, hlavou bzučí vodopád výčitek a sebelitování apod., udělejte si s odstupem jednoho dne Pracovní list pro odpuštění jiným lidem.
 • Pokud by ani ten nepomohl, pak Tři dopisy nebo i Kombinovaný postup.

4. S určitým člověkem nebo skupinou máte problém dlouhodobějšího charakteru – v práci vás nenápadně šikanují, partnerka má zvyk flirtovat se jinými muži, partner se domů vracívá opilý, vaše (dospívající) dítě má kázeňské problémy, tchyně vám i přes opakovaná upozornění při každé návštěvě přerovná kredenc, v práci povyšují mladší kolegy atd.

 • Začněte Pracovním listem pro odpuštění jiným lidem.
 • Pokud nepomůže, zkuste jej s odstupem jednoho dne jednou nebo i vícekrát zopakovat. Pokud by se téma nehýbalo, pak použijte Tři dopisy nebo Kombinovaný postup.

5. Máte dlouho se táhnoucí problém v rodině – např. vyčítáte rodičům, jak se k vám chovali v dětství, nesnesete se s matkou / otcem / sourozencem (nebo oni s vámi), partner je na vás hrubý a ponižuje vás, přišli jste na partnerovu nevěru, opustil vás životní partner apod.

 • Začněte „pro zahřátí“ Pracovním listem pro odpuštění jiným lidem nebo Třemi dopisy.
 • Zpravidla však budete muset použít Kombinovaný postup.

Na závěr, po použití jakéhokoliv nástroje nebo postupu, můžete provedené odpuštění „stvrdit“ tak, že si ještě vyplníte a procítíte Pracovní list pro přijetí jiného člověka.

Další informace

Další informace o tématu odpuštění jiným lidem najdete:

 • Přehledně na webových stránkách Tvorim-Svuj-Zivot.cz
 • Podrobněji v knize Colina Tippinga Radikální odpuštění

Pamatujte

Odpuštění jinému člověku je první krok, kterým odlehčíte svému nitru a zharmonizujete energii mezi vámi a druhou stranou. Odpuštění ale neznamená kapitulaci. Pokud to situace vyžaduje, je třeba použít i další prostředky k nápravě situace; z pozice odpuštění, tj. z pozice emocionální rovnováhy, však máte větší šanci na úspěch.

Všechny Tippingovy nástroje jsou určené pro psychicky zdravé osoby. Pokud máte v tomto směru jakékoliv pochybnosti nebo jste závislí na návykové látce, lécích, alkoholu apod., poraďte se o použití Tippingových nástrojů se svým lékařem. Totéž platí i v případě, že vám nástroje „nezaberou“ a dané téma ve vás neustále „sedí“.