Odpuštění sobě a přijetí sebe

Na této stránce jsou popsány postupy odpuštění sobě samé/mu a přijetí sebe sama. Společným jmenovatelem je skutečnost, že si něco kladete za vinu („měl/a jsem udělat to a to, ale neudělal/a, a proto cítím vinu“ a naopak), nebo na sobě vnímáte něco, za co se stydíte a snažíte se skrývat to před okolním světem a často i před sebou („jsem takový/-á, ale měl/a bych být makový/-á, a proto se za sebe stydím“). Vina a stud jdou často ruku v ruce, takže je od sebe mnohdy ani nedokážete odlišit.

Nástroje

Pro odpuštění sobě a přijetí sebe jsou k dispozici následující Tippingovy nástroje. Všechny si můžete stáhnout ze stránek Tvorim-Svuj-Zivot.cz, kde najdete také instrukce ke jejich správnému použití. Zde jsou nástroje seřazeny v pořadí účinnosti:

 • 13 kroků k odpuštění sobě (audio nahrávka)
 • Pracovní list pro odpuštění sobě (formulář)
 • Tři dopisy (sobě nebo svému aspektu)
 • Kombinovaný postup

Nad jejich rámec je k dispozici ještě Pracovní list pro přijetí sebe sama, o kterém pojednáme dále.

Jaký nástroj kdy použít

Následující příklady reprezentují modelové situace a doporučují nástroje, které jsou v daném případě vhodné. Tento popis prosím neberte jako dogma, ale jako výchozí doporučení, které nevylučuje, že si postupem času vytvoříte vlastní preference. Nejednou se stává, že daný nástroj je třeba použít opakovaně, nebo je třeba použít účinnější nástroj.

1. Běžné situace, kdy jste  neudělali něco, co jste měli, nebo naopak udělali něco, co jste neměli; máte nepříjemný pocit viny a trochu se i stydíte.

 • Použijte 13 kroků k odpuštění sobě, nebo si udělejte Pracovní list pro odpuštění sobě.

2. Záležitosti „středního charakteru“, kvůli kterým se vám pocit viny a/nebo studu vrací, a třeba na to občas myslíte před spaním – například jste přišel o větší sumu peněz, a od té doby si to vyčítáte, protože to mělo dopad na vaši rodinu.

 • Můžete začít s 13 kroky k odpuštění sobě a/nebo Pracovním listem pro odpuštění sobě.
 • Pokud nepomohou – tj. dané téma ve vás i nadále „sedí“, pak použijte Tři dopisy nebo i Kombinovaný postup.
 • Píšete-li Tři dopisy, můžete je psát buď přímo sobě, nebo si ze sebe jakoby vyčleňte svůj aspekt (= část vaší osobnosti), kterému danou věc dáváte za vinu – například „lehkomyslný investor“.

3. Věci, které pro vás jsou doslova noční můrou. Může se jednat výčitky po zaviněné autonehodě nebo třeba po potratu.

 • Můžete začít se Třemi dopisy.
 • Zpravidla však budete muset použít Kombinovaný postup.

4. Nemáte rádi své tělo nebo něco jiného na sobě.

 • Začněte Pracovním listem pro přijetí sebe sama.
 • Pokud nepomůže, zkuste jej s odstupem jednoho dne jednou nebo i vícekrát zopakovat. Pokud by se téma nehýbalo, pak použijte Tři dopisy nebo Kombinovaný postup.

Na závěr, po použití jakéhokoliv nástroje nebo postupu, můžete provedené odpuštění „stvrdit“ tak, že si ještě vyplníte a procítíte Pracovní list pro přijetí sebe sama.

Další informace

Další informace o tématu odpuštění sobě a přijetí sebe najdete:

 • Přehledně na webových stránkách Tvorim-Svuj-Zivot.cz
 • Podrobněji v knize Colina Tippinga Radikální sebeodpuštění

Pamatujte

Všechny Tippingovy nástroje jsou určené pro psychicky zdravé osoby. Pokud máte v tomto směru jakékoliv pochybnosti nebo jste závislí na návykové látce, lécích, alkoholu apod., poraďte se o použití Tippingových nástrojů se svým lékařem. Totéž platí i v případě, že vám nástroje „nezaberou“ a dané téma ve vás neustále „sedí“.