Vytváření reality

CreationJe známo, že působením vlastní myšlenky lze vytvářet, říkáme také manifestovat, vlastní realitu. V tom nás omezují především dva faktory – sabotující vliv našeho podvědomí a nevědomí na jedné straně, a nízká energie našich myšlenek na druhé straně. Existují různé možnosti, jak tato omezení lidské mysli alespoň částečně obejít.  Tippingova metoda nabízí i pro tento účel jednoduché nástroje postupy.

Vědomé vytváření reality je „třešničkou na dortu“ Tippingovy metody. Setkáte se i s názvem Radikální manifestování reality (Radical Manifestation).

Východiska

a. Zdrojem všeho, co lze vytvořit, je Universum.

Pro tento výrok existují různá vysvětlení. Kvantový fyzik David Bohm jej vysvětluje takto:

 • Realita, kterou vnímáme svými smysly, je explicitní řád.
 • O úroveň výše se nachází implicitní řád, který ve formě potenciálu (=možnosti) obsahuje vše, co může být v explicitním řádu vytvořeno.
 • Lidská myšlenka, resp. její energie, má schopnost manifestovat realitu, neboli převést možnosti implicitního řádu do reality explicitního řádu, tj. zhmotnit je

Dle tiskové zprávy v Mladé frontě E15 fyzikové z Harvardské univerzity prokázali laboratorním experimentem možnost přeměny energie na hmotu. V laboratorních podmínkách vytvořili podmínky, při kterých se fotony světla, tj. energetická kvanta, přeměnily ve hmotné částice.

b. Schopnost našich myšlenek vytvářet (tj. manifestovat) realitu závisí na naší úrovni vědomí, která je úměrná tomu, do jaké míry je naše podvědomí a nevědomí očištěno od zátěží minulosti. Čím více jsme očištěni, tím vyšší je úroveň našeho vědomí, tím vyšší jsou vibrace naší energie, a tím relativně nižší je sabotující vliv základních přesvědčení.

c. Musíme přesně vědět co chceme a proč to chceme a jasně to formulovat, procítit vděčnost jako kdybychom to už měli, a odpoutat se od lpění na konkrétní výsledku (jinými slovy, očekávání je brzdou výsledku). Čím ušlechtilejší je náš záměr, tj. čím silnější je „proč“, tím větší šanci na úspěch máme.

Postup

Vycházejíc z těchto předpokladů, proces manifestování reality sestává z 6 fází (na rozdíl od 5 fází odpuštění). První čtyři fáze se odehrávají na mentální a emocionální úrovni. Pátá a šestá fáze mají metafyzický charakter – přestože jsou pravděpodobně nejtěžší, jsou velice důležité.

 1. Uvědomte si, co chcete a proč to chcete
 2. Jasně a přesně to formulujte
 3. Představte si to
 4. Prociťte emoce toho, že to již máte
 5. Předejte celou záležitost „vyšší moci“
 6. Odpoutejte se od jakéhokoliv lpění na výsledku

Tento postup se nemusíte učit, a jestli chcete, teorii můžete zapomenout.

Nástroje

Pro praktické použití slouží, podobně jako u odpuštění, nástroje – jsou to jednoduché postupy krok-za-krokem:

 • Pracovní list pro manifestování reality
 • 13 kroků k manifestování reality
 • Pracovní list pro manifestování finanční hojnosti

Nástroje pro vytváření reality si můžete stáhnout ze stránek Tvorim-Svuj-Zivot.cz.

Konejte

Když jste si manifestovali, co chcete, je vhodné usnadnit „dodávku“. Neseďte se založenýma rukama, začněte konat ve prospěch toho, co jste si manifestovali. Řekněme, že jste si manifestovali novou práci. Dejte se do toho, buďte aktivní, prohledávejte Internet, rozhoďte sítě. A nezapomeňte – nelpěte na konkrétním výsledku, očekávání je spolehlivá brzda.

Nejdříve se očistěte

Manifestování tj. vytváření reality, je vážná věc. Než začnete experimentovat s manifestováním vlastní reality, prosím věnujte náležitou pozornost svému očištění, nejlépe pomocí odpuštění. Je to opravdu velice důležité! Bez alespoň základního očištění a odpuštění se vystavujete riziku, že manifestování nebude fungovat, nebo že vytvoříte něco, co jste nechtěli.

Další informace

Další informace o tématu vytváření reality najdete v knize Colina Tippinga Radikální zhmotňování.

Foto: photostock / FreeDigitalPhotos.net