Vytváření reality

CreationJe známo, že působením vlastní myšlenky lze působit na vytváření toho, co je kolem nás. V tom nás omezují především dva faktory – sabotující vliv našeho podvědomí a nevědomí na jedné straně, a nízká energie našich myšlenek na druhé straně. Existují různé možnosti, jak tato omezení lidské mysli alespoň částečně obejít.  Tippingova metoda nabízí i pro tento účel jednoduché nástroje a postupy.

Vytváření reality je „třešničkou na dortu“ Tippingovy metody. Setkáte se i s názvem Radikální manifestování reality (Radical Manifestation).

Východiska a předpoklady

U zrodu věcí, které jsou okolo nás, stojí myšlenky. Vezměme si jako příklad postup, jakým vzniká dům:

 • Dům nejdříve „existuje“ v představách budoucího vlastníka a projektanta – tedy v jejich myšlenkách
 • Projektant nakreslí projekt domu na papír – vznikne plán, konkrétní předloha toho, jak bude dům vypadat
 • Stavební firma dům podle plánu postaví – skutečný dům tak vznikne v realitě

Postup od myšlenky k realitě si můžeme ilustrovat následujícím obrázkem:

Hlubšímu zkoumání tohoto procesu se věnoval již zesnulý kvantový fyzik David Bohm a podal teoretické vysvětlení. Formuloval tzv. teorii implicitního řádu, která, velmi stručně řečeno, říká:

 • To, co okolo sebe vnímáme svými smysly, je explicitní řád
 • O úroveň výše se nachází implicitní řád, který ve formě potenciálu (tj. možnosti) obsahuje vše, co může být v explicitním řádu vytvořeno
 • Myšlenka, resp. energie myšlenky, má schopnost převést možnost implicitního řádu do reality explicitního řádu, tj. zhmotnit ji

Nám stačí, když si uvědomíme, že proces tvoření prochází třemi stádii:

 • Tvůrčí myšlenka
 • Plán, resp. předloha
 • To, co má být vytvořeno

Vraťme se k předchozímu příkladu s domem a položme si otázku, jaké jsou předpoklady pro to, aby se podařilo postavit dům podle představ majitele. Je to zřejmé:

 • Na začátku musí být jasná představa o tom, jak má dům vypadat, tj. jasná myšlenka
 • Musí vzniknout kvalitní plán, resp. předloha
 • Musí být vynaloženo dostatečné úsilí

Tyto tři předpoklady platí obecně. Jsou nutné, tzn. musí být splněny, aby mohlo vzniknout to, oč se snažíme, avšak nejsou postačující, tzn. jejich splnění není zárukou, že to, oč se snažíme, opravdu vznikne – do hry totiž mohou vstoupit ještě jiné faktory (např. se neúnosně zvýší úroky z hypoték). Upneme-li se na výsledek, může se z našeho lpění stát pomyslný magnet, který přitáhne pravý opak. Proto je výzvou a úkolem pro nás oprostit se od lpění na výsledku. Jinak řečeno je třeba přijmout možnost, že se náš záměr nemusí naplnit – to je čtvrtý předpoklad úspěšného tvoření.

Fáze manifestování reality

Zatímco třetí předpoklad – vynaložení potřebného úsilí – musíme naplnit sami (popř. někdo jiný, když mu za to zaplatíme), ke splnění prvního, druhého a čtvrtého předpokladu si můžeme pomoci výše zmíněným postupem manifestování reality.

Proces manifestování reality sestává z 6 fází (na rozdíl od 5 fází odpuštění):

 1. Uvědomte si, co chcete a proč to chcete
 2. Jasně a přesně to formulujte
 3. Představte si to
 4. Prociťte emoce toho, že to již máte
 5. Předejte celou záležitost „vyšší moci“
 6. Odpoutejte se od jakéhokoliv lpění na výsledku

První čtyři fáze se odehrávají na mentální a emocionální úrovni. Jde v nich o vytvoření dostatečně jasné myšlenky a následně předlohy, zde reprezentované emocionální energií. Cílí tedy na první a druhý předpoklad.

Pátá a šestá fáze mohou být nesnadné (odpoutat se od toho, co chci!). Mají metafyzický charakter a zaměřují se na čtvrtý předpoklad.

Tento postup se nemusíte učit, a jestli chcete, můžete jej zapomenout. Podobně jako v případě odpuštění vás jím nenápadně provedou Tippingovy nástroje pro manifestování reality. Než pokročíme k nástrojům, je třeba se zmínit o důležitosti motivace.

Motivace

Manifestování reality je mocný způsob, jak podpořit dosažení toho, co chceme. Mocný proto, že aktivuje emocionální, mentální a duchovní energie, aby působily co možná ve směru našeho snažení. Z toho pro nás vyplývá odpovědnost dobře si rozmyslet své motivy a cíle.

Jinými slovy měli bychom se snažit o to, aby výsledky našeho snažení byly v nějaké formě vždy i k obecnému prospěchu, nejen k prospěchu nás samotných. Z tohoto pohledu můžeme motivy a cíle našeho snažení hrubě rozdělit do tří skupin:

Základní (egoistické) motivy a cíle – uspokojí jen naši osobní (s)potřebu

Pro tyto účely bychom manifestování reality spíše neměli používat, neboť výsledek nijak nepřispěje k obecnému prospěchu.

Transformativní motivy a cíle – souvisí s naším osobním růstem

Pokud sami v nějakém ohledu vyrosteme (může se jednat např. o vzdělání), získáme tím šanci pozitivně ovlivnit i jiné lidi, což je jedna z variant obecného prospěchu.

Transpersonální motivy a cíle – jsou zaměřené primárně na obecný prospěch

Jedná se ušlechtilé motivy – snažíme se o něco, co není ani tak pro nás, jako pro lidi v našem okolí, nebo to dokonce prospěje i lidstvu jako celku.

Mezi základními a transformativními cíli může být tenká hranice a je třeba se ptát PROČ to či ono chci:

 • Chci nové auto, abych se blýsknul před kolegy?
  => základní cíl
 • Chci nové auto, abych mohl vozit děti do vzdálené školy, která jim dá lepší vzdělání a vštípí jim vyšší morální hodnoty?
  => spíše transformativní cíl

Manifestování reality bychom měli používat pro dosažení cílů transformativního a transpersonálního charakteru.

Nástroje

Pro praktické použití slouží podobně jako v případě odpuštění Tippingovy nástroje. Všechny si můžete stáhnout, nejlépe tak, že kliknete na název příslušného nástroje – budete automaticky přesměrování na správné místo. Tam najdete také instrukce pro správné použití. Jedná se opět o jednoduché postupy krok-za-krokem:

Tyto nástroje vám pomohou naplnit první, druhý a čtvrtý předpoklad, aby mohlo vzniknout to, co si přejete. Přestože nelze vyloučit, že vám ona věc jakoby sama spadne do klína, je mnohem pravděpodobnější, že pro to budete muset něco udělat a naplnit tak třetí předpoklad – přiložit ruku k dílu. Proto neváhejte a pracujte ve prospěch toho, co jste si manifestovali – výrazně tím zvyšujete šance na úspěch.

Nejdříve se očistěte

Manifestování reality je vážná věc. Než začnete experimentovat s manifestováním vlastní reality, věnujte prosím náležitou pozornost svému očištění pomocí odpuštění. Odpuštěním, jak víme, rozpustíte energetické uzly na emocionální úrovni. Pokud to neuděláte, budete tyto uzly nevědomě promítat do toho, co se snažíte vytvořit, a výsledek tomu bude odpovídat.

Je to opravdu velice důležité! Bez alespoň základního očištění a odpuštění se vystavujete riziku, že manifestování nebude fungovat, nebo že vytvoříte něco jiného, než jste chtěli.

Další informace

Další informace o tématu vytváření reality najdete v knize Colina Tippinga
Radikální zhmotňování.