Odpuštění

Nemálo lidí si upřímně přeje, zbavit se hněvu, zášti, lítosti či smutku, které v sobě nesou,
a dosáhnout rovnováhy a harmonie ve věcech, které přináší život.
Tippingova metoda, známá též pod názvem Radikální odpuštění,
nabízí účinné řešení.

Odpuštění

Slovo odpuštění vyvolává v různých lidech různé představy a mnohdy i různé emoce.
Co odpuštění opravdu je a k čemu může být prospěšné v životě snad každého člověka?

Typická výchozí situace je, že někdo někomu ublížil, byl nespravedlivý, ukřivdil – ať už vědomě nebo nevědomě. Poškozeného taková situace zasahuje, mrzí, trápí, bolí, …, a může se zachovat různě. Buď nad tím mávne rukou a celou záležitost takzvaně zapomene. Nebo si rozumově zdůvodní, proč je to, co se mu stalo, „v pořádku“ a proč si to možná dokonce „zasloužil“. Anebo ho ta situace dostane do stavu, kdy sám sebe lituje a svému protějšku otevřeně či skrytě vyčítá, co mu to provedl a jak mu ublížil – jinými slovy postaví se do pozice sebelítosti a oběti. Pravděpodobně neexistuje statistika, který z těchto případů je častější, ale jedno je jisté – všechny tři případy jsou pro poškozeného pomyslně jedovaté.

Prožitky bolesti, křivdy, nespravedlnosti atd. zůstávají uloženy někde hluboko v člověku. A to není nic, co by mohlo nějak prospět. Spíše naopak – jednou prožitá emocionální bolest má tendenci se opakovat a to může mít po určité době různé negativní dopady na život člověka. Může dojít až ke změně chování k okolnímu světu – člověk se může stát podrážděný, zahořklý, vznětlivý.

Poškozený se ale také může rozhodnout tomu druhému odpustit za to, co mu provedl.
Od-puštění je prostředkem, kterým lze roz-pustit pocity nespravedlnosti a křivdy a tak vystoupit z pozice oběti. Tím se vytvoří předpoklad pro to, aby se mohl navrátit vnitřní klid a mohla se obnovit vnitřní rovnováha.

Na těchto stránkách se naučíte,
JAK můžete relativně snadno, rychle, sami bez cizí pomoci ODPUSTIT
pomocí Tippingovy metody odpuštění.

Více informací o tom, PROČ je dobré odpouštět, a co vám to může přinést, najdete na stránkách Tvorim-Svuj-Zivot.cz.

Pro inspiraci si také můžete přečíst skutečný
Příběh Jill.


Informace uvedené na těchto stránkách můžete volně šířit.
Prosím nezapomeňte přitom vždy uvést odkaz na jejich zdroj v této formě:
Zdroj: www.Tippingova-Metoda.cz

Děkujeme.


Pokud neradi čtete větší množství textu na obrazovce, stáhněte a vytiskněte si celé stránky jako knihu. Tato kniha vznikla z webových stánek
Tvorim-Svuj-Zivot.cz Tippingova-Metoda.cz a má s nimi shodný obsah.
Kliknutím na obrázek budete přesměrováni do sekce Ke stažení.


Mějte prosím na paměti:
Informace, uvedené na těchto stránkách, jsou zaměřené výhradně na osobní rozvoj; nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly rady lékaře, nepředstavují vztah mezi lékařem a pacientem, a nejsou náhradou profesionálních lékařských pokynů. Neměli byste je proto používat pro diagnostiku nebo léčení jakýchkoliv zdravotních potíží. Ve všech ohledech, týkajících se vašeho zdraví, byste se měli obrátit na lékaře, zvláště v případě symptomů, které mohou vyžadovat odbornou diagnostiku nebo lékařskou péči. Rozhodnete-li se na základě informací na těchto stránkách k jakékoliv akci, činíte tak na vlastní odpovědnost. Provozovatel stránek nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé nároky, ztráty nebo poškození, vyplývající z používání těchto stránek a/nebo jakýchkoli jiných stránek, na které se odkazujeme.