Odpuštění

Nemálo lidí si upřímně přeje, zbavit se hněvu, zášti, lítosti či smutku, které v sobě nesou,
a dosáhnout rovnováhy a harmonie ve věcech, které přináší život.
Tippingova metoda, známá též pod názvem Radikální odpuštění,
nabízí účinné řešení.

Odpuštění

Slovo odpuštění vyvolává v různých lidech různé představy a mnohdy i různé emoce.
Co odpuštění opravdu je a k čemu může být prospěšné v životě snad každého člověka?

Typická výchozí situace je, že někdo někomu ublížil, byl nespravedlivý, ukřivdil – ať už vědomě nebo nevědomě. Poškozeného taková situace zasahuje, mrzí, trápí, bolí, …, a může se zachovat různě. Buď nad tím mávne rukou a celou záležitost takzvaně zapomene. Nebo si rozumově zdůvodní, proč je to, co se mu stalo, „v pořádku“ a proč si to možná dokonce „zasloužil“. Anebo ho ta situace dostane do stavu, kdy sám sebe lituje a svému protějšku otevřeně či skrytě vyčítá, co mu to provedl a jak mu ublížil – jinými slovy postaví se do pozice sebelítosti a oběti. Pravděpodobně neexistuje statistika, který z těchto případů je častější, ale jedno je jisté – všechny tři případy jsou pro poškozeného pomyslně jedovaté.

Prožitky bolesti, křivdy, nespravedlnosti atd. zůstávají uloženy někde hluboko v člověku. A to není nic, co by mohlo nějak prospět. Spíše naopak – jednou prožitá emocionální bolest má tendenci se opakovat a to může mít po určité době různé negativní dopady na život člověka. Může dojít až ke změně chování k okolnímu světu – člověk se může stát podrážděný, zahořklý, vznětlivý.

Poškozený se ale také může rozhodnout tomu druhému odpustit za to, co mu provedl.
Od-puštění je prostředkem, kterým lze roz-pustit pocity nespravedlnosti a křivdy a tak vystoupit z pozice oběti. Tím se vytvoří předpoklad pro to, aby se mohl navrátit vnitřní klid a mohla se obnovit vnitřní rovnováha.

Na těchto stránkách se dočtete, jak relativně snadno a rychle odpustit,
a co vám to může přinést.

Pro inspiraci si také můžete přečíst skutečný
Příběh Jill.


Metoda mi přijde úžasná hlavně proto, že nehledá chyby v ostatních, ale v sobě, nesoudí, ale hladí. Je prodchnuta obrovskou láskou, a ta láska pak funguje dál v mém životě a přechází na ostatní… Monika F.