Šance změnit život k lepšímu

Cítíte-li se frustrováni, zablokováni, někdo vás podrazil nebo nedostáváte, co si zasloužíte, mohou vám chytré, ale jednoduché, postupy Tippingovy metody účinně pomoci
rozpustit uvnitř usazené prožitky křivdy, nespravedlnosti a nepřijetí
a s tím spojené výčitky, hněv, bezmoc či zášť,
získat vnitřní rovnováhu a obnovit životní energii a elán
a směrovat svůj život tam, kam si přejete, aby se ubíral.
Osobní i pracovní vztahy získají novou kvalitu.
Možná si povšimnete, že lidé s vámi jednají o něco vlídněji, a třeba se i přistihnete,
jak se někde ve vás ozval téměř zapomenutý pocit
dnes jsem měl/a dobrý den“.

Tippingova metoda
staví na odpuštění, a protože má k tématu odpuštění na první pohled neobvyklý,
řekli bychom radikální, přístup, bývá také nazývána
Radikální odpuštění.

Cílem odpuštění je dosáhnout rovnováhy a harmonie ve věcech, které přináší život,
v první řadě harmonie s okolím a harmonie se sebou.

Jak tomu rozumět? Typická výchozí situace je, že někdo někomu ublížil, byl nespravedlivý, ukřivdil – ať už vědomě nebo nevědomě. Poškozeného taková situace zasahuje, mrzí, trápí, bolí, …, a může se zachovat různě. Buď nad tím mávne rukou a celou záležitost takzvaně zapomene. Nebo si rozumově zdůvodní, proč je to, co se mu stalo,
„v pořádku“ a proč si to možná dokonce „zasloužil“. Anebo ho ta situace dostane do stavu, kdy sám sebe lituje a svému protějšku otevřeně či skrytě vyčítá, co mu to provedl a jak mu ublížil – jinými slovy postaví se do pozice sebelítosti a oběti. Jenže:
Prožitky bolesti, křivdy, nespravedlnosti atd. zůstávají uloženy někde hluboko v člověku. A to není nic, co by mohlo nějak prospět. Spíše naopak – jednou prožitá emocionální bolest má tendenci se opakovat, a to může mít po určité době různé negativní dopady na život člověka. Může dojít až ke změně chování k okolnímu světu – člověk se může stát podrážděný, zahořklý, vznětlivý.

Odpuštění tuto situaci mění. Odpuštění je prostředkem, kterým lze od-pustit a rozpustit pocity nespravedlnosti a křivdy ve vztahu k lidem v okolí, stejně jako pocity viny a studu ve vztahu k sobě, a tak vystoupit z pozice oběti. Tím se vytvoří předpoklad pro to, aby se mohl navrátit vnitřní klid a mohla se obnovit rovnováha ve všech ohledech. Ve vztahu k jiným lidem hovoříme o odpuštění jiným, ve vztahu k sobě hovoříme o odpuštění sobě a přijetí sebe.

Na těchto stránkách se naučíte,
JAK můžete relativně snadno, rychle a sami bez cizí pomoci,
prostřednictvím postupů Tippingovy metody,
ODPUSTIT.

Více informací o tom, PROČ je dobré odpouštět, a co vám to může přinést, najdete na stránkách Tvorim-Svuj-Zivot.cz.

Pro inspiraci týkající se odpuštění si také můžete přečíst skutečný
Příběh Jill
(je připraven v sekci Ke stažení)

Stav harmonie s okolím a harmonie se sebou jsou pomyslné sloupy, na kterých staví možnost účinně působit na uskutečnění svých záměrů a cílů. V rámci Tippingovy metody hovoříme o vytváření reality. Tato myšlenka může působit neuvěřitelně až šarlatánsky, ale má racionální základ a kdo vytváření reality vyzkoušel, ten ví…

Na těchto stránkách se také naučíte, JAK VYTVÁŘET REALITU, a dozvíte se, proč se do toho pustit až poté, co jste zvládli odpuštění.

Dosažení harmonie se sebou a s okolím vyúsťující v možnost působit na uskutečnění vlastních záměrů a cílů otevírá zcela novou kvalitu životního stylu.
Věříme, že informace a materiály, které zde naleznete, vám k tomu účinně napomohou a přinesou vám mnoho užitku.