Odpuštění jiným lidem

Na této stránce jsou popsány postupy odpuštění jiným lidem v typických situacích od jednoduchých až po ty závažnější. Společným jmenovatelem je skutečnost, že vás jiný člověk nějakým způsobem emocionálně zasáhnul – například urazil, ukřivdil, zradil, opustil, pomluvil, nespravedlivě nařknul atd. – a vy jste se rozhodli mu to odpustit. Výraz „jiný člověk“ resp. „jiní lidé“ chápejme v širším smyslu slova jako někoho nebo něco mimo nás – může to být člověk, instituce, zvíře apod.

Nástroje

Pro odpuštění jiným lidem máme k dispozici následující Tippingovy nástroje. Všechny si můžete stáhnout, nejlépe tak, že kliknete na název příslušného nástroje – budete automaticky přesměrování na správné místo. Tam najdete také instrukce pro správné použití. Zde jsou nástroje seřazeny v pořadí hloubky účinku:

Nad jejich rámec je k dispozici ještě Pracovní list pro přijetí jiného člověka a Pracovní list pro transformaci energie.

Jaký nástroj kdy použít

Následující příklady reprezentují modelové situace a doporučují nástroje, které jsou v daném případě vhodné. Tento popis prosím neberte jako dogma, ale jako výchozí doporučení, které nevylučuje, že si postupem času vytvoříte vlastní preference. Nejednou se stává, že daný nástroj je třeba použít opakovaně, nebo je třeba použít účinnější nástroj.

1. Běžné každodenní situace, které vás dohřejí, a vy se potřebujete rychle uklidnit

2. Katastrofické a jim podobné zprávy v televizi a na Internetu, hlad v Africe, teroristické útoky, neutěšené poměry v zaměstnání, plané politické debaty, nepořádek na ulicích atd.

3. Někdo se do vás „navezl“ nebo se zachoval tak, že vás to emocionálně zasáhlo (partner, kolega, šéf, vaše dítě, domácí kočka, …)

4. S určitým člověkem nebo skupinou máte problém dlouhodobějšího charakteru – v práci vás nenápadně šikanují, partnerka má zvyk flirtovat s jinými muži, partner se domů vracívá opilý, vaše (dospívající) dítě má kázeňské problémy, tchyně vám i přes opakovaná upozornění při každé návštěvě přerovná kredenc, v práci povyšují mladší kolegy a na vás se zapomíná atd.

5. Máte dlouho se táhnoucí problém v rodině – např. vyčítáte rodičům, jak se k vám chovali v dětství, nesnesete se s matkou / otcem / sourozencem (nebo oni s vámi), partner je na vás hrubý a ponižuje vás, přišli jste na partnerovu nevěru, opustil vás životní partner apod.

Na závěr, po použití jakéhokoliv nástroje nebo postupu, doporučujeme „stvrdit“ odpuštění tak, že si následující den ještě vyplníte a procítíte Pracovní list pro přijetí jiného člověka.

K rozuzlení situací, které se jeví jako bezvýchodné a takzvaně „nemají řešení“, může výrazně napomoci Pracovní list pro transformaci energie.

Další informace

Další informace o tématu odpuštění jiným lidem najdete:

  • Přehledně na webových stránkách Tvorim-Svuj-Zivot.cz
  • Podrobněji v knize Colina Tippinga Radikální odpuštění

Pamatujte

Odpuštění jinému člověku je první krok, kterým odlehčíte svému nitru a zharmonizujete energii mezi vámi a druhou stranou. Odpuštění ale neznamená kapitulaci. Pokud to situace vyžaduje, je třeba použít i další prostředky k nápravě situace; z pozice odpuštění, tj. z pozice emocionální rovnováhy, však máte větší šanci na úspěch.