Podmínky použití

Zde najdete informace o tom, za jakých podmínek poskytujeme informace a materiály, obsažené na těchto stránkách www.Tippingova-Metoda.cz .

Provozovatel stránek

Tyto stránky provozuje neformální skupina nadšenců.

Informace a materiály, předkládané na stránkách

Tyto stránky byly vytvořeny s cílem informovat a edukovat neodbornou veřejnost o odpuštění jakožto možnosti osobního růstu. Informace a materiály ke stažení, které vám předkládáme, jsou naše vlastní poznatky a v žádném případě je nepokládáme za absolutní pravdu. Došli jsme k nim vlastními pokusy, omyly a zkušenostmi. Všechno, co zde píšeme, jsme si prošli, prožili a často i odboleli. I tak si vyhrazujeme právo své názory v budoucnu pozměnit, pokud zjistíme, že jsme neviděli všechny souvislosti nebo že jsme se mýlili. Nepřebírejte prosím slepě naše názory ani názory někoho jiného a vše si vlastním rozumem a vlastní intuicí ověřujte a filtrujte.

Zdraví a léčba

Výslovně prohlašujeme, že informace, uvedené na těchto stránkách, jsou zaměřené výhradně na osobní rozvoj; nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly rady lékaře, nepředstavují vztah mezi lékařem a pacientem, a nejsou náhradou profesionálních lékařských pokynů. Neměli byste je proto používat pro diagnostiku nebo léčení jakýchkoliv zdravotních potíží. Ve všech ohledech, týkajících se vašeho zdraví, byste se měli obrátit na lékaře, zvláště v případě symptomů, které mohou vyžadovat odbornou diagnostiku nebo lékařskou péči. Rozhodnete-li se na základě informací na těchto stránkách k jakékoliv akci, činíte tak na vlastní odpovědnost.

Pomůcky a nástroje

Tippingovy pomůcky a nástroje a další materiály, poskytnuté ke stažení na stránkách, nejsou náhradou za lékařskou ani jinou odbornou péči, a jsou určené pro psychicky zdravé osoby. Rozhodnete-li je použít, činíte tak na vlastní odpovědnost. Pokud máte v tomto směru jakékoliv pochybnosti nebo jste závislí na návykové látce, lécích, alkoholu apod., poraďte se o jejich použití se svým lékařem. Totéž platí i v případě, že vám nástroje „nezaberou“ a dané téma ve vás neustále „sedí“, nebo si nejste čímkoliv jisti.

Autorská práva

Informace uvedené na stránkách můžete volně používat a šířit s cílem informovat další lidi, nesmíte je však používat ke svému obohacení. Prosím nezapomeňte vždy uvést odkaz na zdroj ve formě:  Zdroj: www.Tippingova-Metoda.cz

Pakliže na stránkách používáme externí informace, je u nich vyznačen jejich zdroj a popřípadě informace o autorských právech. Jsou-li tyto informace uvedeny, musíte je rovněž uvést.

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé nároky, ztráty nebo poškození, vyplývající z používání těchto stránek a/nebo jakýchkoli jiných webových zdrojů, na které se stránky odkazují. Jakékoliv vaše rozhodnutí nebo skutek, který na základě informací, dat nebo materiálů, uvedených na těchto stránkách, učiníte, podniknete na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko. Provozovatel ani autor obsahu těchto stránek nenese odpovědnost za jakoukoli újmu či negativní dopad plynoucí z takového vašeho rozhodnutí nebo skutku.

V případě odkazů na jiné webové stránky platí: Než vytvoříme odkaz na jiné stránky, vždy se nejdříve přesvědčíme o jejich obsahu a v rámci našich možností o jejich právní a morální nezávadnosti. Není však v našich silách průběžně kontrolovat obsah stránek, na které se odkazujeme, a za jejich obsah neneseme odpovědnost.

Různé

Vyhrazujeme si právo na změnu nebo doplnění těchto podmínek.


Tím, že si stránky prohlížíte nebo si z nich stahujete materiály, vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.

S jakýmikoliv dotazy a připomínkami se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.